آبگرم رینه در دامنه کوه رفیع دماوند

سفر یکروزه

جمعه 29 مهرماه ساعت 6 صبح از میدان ولیعصر نبش کوچه فرخی

 

اقامت در هتل آپارتمان البرز استفاده از استخر و حمام آبگرم

صبحانه و ناهار با گردشگران عزیز

هزینه 20000تومان مهلت ثبت نام سه شنبه 26 مهرماه

نقمایی09125216750 بادپا 09125614604

با ماباشید شاد باشید