سفر یکروزه

گلابگیری نیاسر کاشان ، بازدید از حمام فین کاشان و باغ فین کاشن

جمعه 22 اردیبهشت ماه

ساعت 5 صبح بالاتر از میدان ولیعصر نبش کوچه فرخی

هزینه 25000 تومان با ناهار در باغ صبحانه با گردشگران عزیز

مهلت ثبت نام 18 اردیبهشت ماه

با ما باشید شاد باشید خنده

بهارک نقمایی 09125216750

علیرضا بادپا    09125614604

چشمک