باسلام خدمت دوستان عزیز

گردشگران باد بهار جمعه 30 تیرماه در دل طبیعت روستای رود افشان و غار رود افشان در 103 کیلومتری تهران و 60 کیلومتری فیروزکوه بودند.