با سلام

جمعی از گردشگران باد بهار 11 تا 13 مرداد ماه را در جزیره زیبای کیش به سر بردند جای همه شما خالی بود .با ماباشید شاد باشید