خوزستان - اهواز

دیدار از قلعه پرتقالیها - چغازنبیل - سدهای کارون -رود اروند

شوش- شوشتر-آبادان -خرمشهر  

4 تا 8 فروردین 1392سه شب و چهار روز

رفت و برگشت  با قطار - اقامت در هتل 3 ستاره هدیه (کیانپارس) با صبحانه

هزینه 250000 هزار تومان

مهلت ثبت نام تا 24 دیماه

با ماباشید شاد باشید