شهر تاریخی و سرخرنگ ابیانه

سفر یکروزه به شهر تاریخی ابیانه

جمعه 5 آبان ماه

صبحانه.بیمه . وسیله نقلیه توریستی 

هزینه 25000 تومان

مهلت ثبت نام دوشنبه اول آبان ماه

حرکت 5 صبح

علیرضا - بهارک

چشمکبا ما باشید شاد باشید چشمک

/ 0 نظر / 28 بازدید