تور یک و نیم روزه باداب سورت

سفر یک و نیم روزه 

چشمه علی دامغان و چشمه های باداب سورت 

 

 

پنج شنبه و جمعه 6-7 شهریورد

 

صبحانه و ناهار روز دوم ، وسیله نقلیه توریستی ، بیمه ، اقامت روز اول

 

 

هزینه 70000 هزار تومان 

مهلت ثبت نام 4 شهریورد 

چشمکبا ما باشید شاد باشید چشمک

/ 1 نظر / 53 بازدید