گردشگران باد بهار در نوش آباد کاشان

با سلام  

 

روز جمعه 15 مهر ماه ساعت 7 حرکت کردیم به سمت کاشان 

آران بیدگل ، نوش آباد ، شهر زیر زمینی اویی 

خانه باستانی بروجردیها 

من و سارا و زنبق و مهرانا 

 

گروه در حال گوش دادن به سخنان راهنما 

خانه زیبا 

چشمک

لبخند

مژه

حمام سلطان امیر احمد 

پشت بام حمام 

ورودی حمام 

تپه های سیلک 

عکس دسته جمعی گردشگران باد بهار 

علیرضا و دخترش 

با ماباشید شاد باشید 

نیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخند

/ 1 نظر / 139 بازدید