کویر مصر

سفری به دل کویر جندق و مصر ، شنزارها ، نمکزارها 

بازدید از قلعه های قدیمی دوران ساسانی 

شتر سواری ، جیپ سواری ، موتور سواری 

   بیمه توریستی / صبحانه ، ناهار ، شام / اقامت در کاروانسرای سنتی هد / ورودیها 

22 تا 24 بهمن ماه 

سه روز و دوشب 

180000 تومان 

لبخند با ما باشید شاد باشید لبخند

علیرضا بادپا 

بهارک نقمایی

/ 0 نظر / 52 بازدید