گلابگیری نیاسر کاشان 1392

 

 گلابگیری نیاسر ،بازدید از باغ فین کاشان
جمعه 27 اردیبهشت
ساعت حرکت : 5 صبح از میدان ولیعصر 

صبحانه ، ناهار ، وسیله نقلیه توریستی ، بیمه ، راهنما ، سرپرست ، ورودیها 
 
هزینه 30000هزار تومان 
 
نیشخندبا ماباشید شاد باشیدنیشخند
 
 
 
/ 0 نظر / 21 بازدید