هگمتانه

هگمتانه

فارسی باستان : Hangmatana یونانی : Ecbatana فارسی نو : همدان

هگمتانه به معنی (جای بهم آمدگان) (جای گرد آمدگان ) نام باستانی شهر همدان در زبان ایرانیان در زمان مادها و هخامنشیان است . برخی هگمتانه را شهر مادها معنی می کردند و آن را برابر با عبارت ایلامی نو hal.mata.na شهر مادها می گرفتند که نادرست است .

هگمتانه پایتخت شاهنشاهی مادها و پایتخت تابستانی ایران در زمان هخامنشیان و اشکانیان بوده است . این شهر کهن ، نخستین پایتخت ایران بوده و به همراه آتن در یونان و رم در ایتالیا، از معدود شهرهای باستانی جهان است که همچنان زنده و مهم است . با این تفاوت که همدان هرگز اهمیت خود را از دست نداده و از آن دو شهر نیز قدیمی تر است. یونانیان هگمتانه را اکباتان می خواندند که یونانی شده هگمتانه است. هرودوت این شهر را ساخته دانسته و گفته است که هفت دیوار داشته که هرکدام به رنگ یکی از سیاره ها بوده اند.

از آثار زرین شاهان هخامنشی که ویرانه های هگمتانه یافته شده است .

نمای کاخ باستانی هگمتانه در نقش های آشوریان بر مبنای توصیف هرودوت

/ 0 نظر / 16 بازدید