نیاسر کاشان

سفر یکروزه گلابگیری کاشان 


جمعه 19 اردیبهشت ماه 

بازدید از آبشار نیاسر ، حمام فین کاشان ، گلابگیری 


صبحانه ، ناهار ، بیمه، وسیله نقلیه توریستی ، راهنما  

هزینه 45000 تومان

 

مهلت ثبت نام 15 اردیبهشت 

نیشخندبا ماباشید شاد باشید نیشخند

 

/ 0 نظر / 25 بازدید